Welcome to our KTF Organic Land

Welcome to KASETTHAI

"ก้าวไปข้างหน้า...ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นและตั้งใจ นำพาเกษตรกรไทยสู่สากล"

ส่งต่อความรู้สึกจากคนทำงาน ที่เรียกว่า “ประธาน”

           ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทยเป็นองค์กรธุรกิจภาคเอกชน ที่มองเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสมบัติสาธารณะที่มวลมนุษย์ควรจะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา เพื่อนำไปสู่สังคมที่น่าอยู่ เศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเป็นธรรม 20 ปี

ที่แล้วเราจึงโดดลงมาเข้าร่วมกระแสโลกที่พูดถึงเรื่อง “สิ่งแวดล้อม” โดยให้ความสน
ใจลึกลงไปในส่วนที่เป็นความถนัดขององค์กรและเป็นวัฒนธรรมของชนชาติ คือ “เกษตรกรรม”


           ภายใต้เทรนด์ของโลก ณ ขณะนั้นคือ “Organic” โดยประเทศไทยขานรับด้วยการกำหนด “เกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ” เพื่อต้องการสร้างมูลค่าสินค้าเกษตร
ภายใต้แนวคิด​ “อาหารปลอดภัย” โดยกำหนดนโยบายช่วงต่อมาเป็น “ครัวไทยสู่ครัวโลก” รวมถึง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ประชาชนชาวไทยพร้อมน้อมรับใส่เกล้าใส่กระหม่อม นำไปเป็นหลักปฏิบัติในการดำรงชีวิต และการดำเนินธุรกิจ ผลพลอยได้ของการปฏิบัติดังกล่าวจะนำมาซึ่ง สุขภาพที่ดี สิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์และยั่งยืน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นไปตามเทรนด์ของโลกทั้งสิ้น

 

What is Organic Fertilizer and what is its benefits?

Organic Fertilizers are fertilizers, which derived from organic matters by each biological process to use as following benefits.

1.To improve the soil: especially its physical quality such as clarity, friability, ability to absorb water and pH improvement.

2.To use less: as the organic fertilizers can stay longer in the soil and slightly release the plant's nutrition than the chemical fertilizers.

3.To support the chemical fertilizer: if the organic fertilizer is combined with the chemical fertilizer, there would be complete benefits both secondary nutrients and supplements according to the plant requirements.

4.To support the microbe soil to work more effectively, especially those, which are, enrich the soil.

Recommended Products

We desire to create the value chain of “Green Sustainable Society”

Licenses/Certifications

images

international Federation of Orgennic Agriculture Movements (IFOAM)


images

Certificate of Standard Oranic Rice Production


images

License of Standard Fertilizer Grade 1 and Grade 2


"ก้าวไปข้างหน้า...ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นและตั้งใจ นำพาเกษตรกรไทยสู่สากล"

บริษัทฯ เปิดให้หน่วยงานรัฐและผู้ที่สนใจ เข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในเชิงอุตสาหกรรม ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

Comprehensive Agricultural Inspection at “Organic Land”
According to the trend of global recently, organic agriculture is currently popular, and people concern more about their health, business strategy improvement “Organic Land” would be the most important choice for “Kaset Thai Organic Fertilizer,” who is one of the top 10 biggest manufacturers and dealers of quality organic fertilizer. Furthermore, this is also an agro-tourism for organic vegetables and livestock non-pollution at Kamphaengsaen-Panomtuan (k.m.19 from Kasetsart University Kamphaengsaen Campus) Prataen, Tamaka District, Kanchanaburi Province.

Mini Mushroom Farmhouse

With the concept of a new generation. Make farming easy and make money right away.

Coffee

Original Arabica coffee from DoiSaket (Chiang Mai province, Thailand)

Thai and Europe Restaurant

Variety menu that guarantees both taste and quality.

Processed Products

Advanced technology of the dryer The taste of the fruit remains the same.

Sheep and Goat Farm

Feel the love of animals. And to reap the impression

Accommodation

Experience with organic farming and non-toxic animal husbandry.

News Feed

Images

อบแห้ง..รักษ์โลก

Images

บรรลุข้อตกลงขายปุ๋ยอินทรีย์ล็อตใหญ่ที่สุดสู่แดนมังกรถึง 100,000 ตัน/ปี

Images

ชีวิตออกแบบธุรกิจ “วรกุล สกุลวัฒนะ”

Images

รายงานพิเศษ : ปุ๋ยอินทรีย์ไทยผงาดตลาดจีน

Images

ชี้ช่องทางรวย! สาวเภสัชฯไอเดียดี ออกแบบโรงเพาะเห็ดไซส์มินิ สร้างรายได้เสริม

Corporate Social Responsibility (CSR)

“Sam VaiHua Jai PorPerng” Organic Farming for students Project

Project Cooperation for students in the community byNongLan Municipality and KTF oraganic land.


“NongLan Bann Chun”Sufficiency Economy Learning Center Projects

Good Projects for Youth. Initiated by municipality Nong Lan.To make children understand the principle of sufficiency